منطقه توسط لوئیز و ویلیام کلارک در سال 1806 مورد بررسی قرار گرفت و بخشی شد که تا سال ها ما بین آمریکا و انگلستان مورد بحث و جدل بود و سر انجام در سال 1860 این اختلافات بر طرف شد و به قسمتی از خاک آمریکا شناخته شد. در سال 1870 جنگ های زیادی مابین سرخپوستان منطقه با نیروهای ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و منجر به کشته شدن بسیاری از سرخپوستان این سرزمین شد. با رشد جمعیت و پیشرفت های فراوان و همچنین علاقه به ورزش های زمستانی این منطقه که ارتفاعات متعددی دارد به مکانی برای اسکی ورزشکاران تبدیل شده است. همچنین شکار گوزن و کمپ های ماهیگیری در این منطقه گردشگری را رونق بسیار بخشیده است. این ایالت سطح رفاهی خوبی دارد و دارای سطح آموزشی مناسبی با وجود مدارس و دانشگاه ها دارد.