عنوان
  • دکتر بهادر مشتاقیان

  • متخصص داخلی

توضیحات

دکتر بهادر مشتاقیان متخصص داخلی

 

بیمارستان‌های همکار

بیمارستان‌های شهر اصفهان شامل:
•    بیمارستان شریعتی
•    بیمارستان عسگریه
•    بیمارستان سینا

آدرس دقیق

اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر نور - طبقه 2 - واحد 203

تلفن

03132240091

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

أصفهان، أصفهان، إيران

شاخه اصلی
استان