عنوان
  • دکتر فرهاد فرخ

  • متخصص دندانپزشک

توضیحات

من فرهاد فرخ متولد ١٣۵١ هستم، فارغ التحصیل نمونه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 13٧٧ بودم در سال 13٨٠ در شهرستان سرخس بین تمام گروههای پزشکی به عنوان ﭘﺰﺷک نمونه انتخاب شدم، دوره های بسیاری در زمینه ایمپلنت در فرانسه و کره و ایران گذرانده ام. مطب من مجهزترین مطب و شیک ترین مطب در مشهد می باشد.

آدرس دقیق

مشهد - بلوار سجاد - سجاد22 - پلاک 18

تلفن

05136098059

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Bozorgmehr Cross، مشهد، خراسان رضوي، إيران

شاخه اصلی