عنوان
  • دکتر فرزانه ترکان

  • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

توضیحات

دکتر فرزانه ترکان

سوابق تحصیلی و مدارج علمی
دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تخصص طب فيزيكي و توانبخشي از دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتي
گواهي نامه دوره پایه وپيشرفته توانبخشي قلبي عروقی از انجمن قلب اروپا – سوييس
گواهی نامه پزشک تیم پایه و پيشرفته از فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی
گواهی نامه دوره آموزشی یکصد ساعته پزشک تیم
گواهی نامه فعالیت فیزیکی و سلامت از سازمان جهانی بهداشت

سمتها و سوابق شغلی
رِِييس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک
دبير انجمن علمي توانبخشي قلبی عروقی ریوی ایران
رییس بخش تخصصی توانبخشی قلبی ریوی بیمارستان فوق تخصصی میلاد
رییس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان تخصصی مهراد
عضو جامعه بين المللي طب فيزيكي و توانبخشي
عضو کمیته اموزش جامعه بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی
عضو کمیته توانبخشی در حوادث و بلایا جامعه بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی
عضو هییت اجرایی جامعه اسیایی طب فیزیکی و توانبخشی
عضو کمیته علمی کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی سال 2013 و 2017 و کمیته علمی کنگره اسیایی طب فیزیکی و توانبخشی 2011 .2012. 2015. 2017
عضو کمیته کشوری توانبخشی قلبی عروقی و ریوی- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
عضو هییت رییسه فدراسیون ورزشی بیماران خاص
عضو كميته پوكي استخوان وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي
مسیول کمیته پزشکی بدمینتون اسیا
مدرس دانشگاه علوم پزشکی بهزيستي
مدرس دوره های فدراسیون پزشکی ورزشی
رییس اموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت تهران 2009
مسیول بخش توانبخشی بیمارستان تخصصی نفت تهران 2009
مسیول بخش توانبخشی مرکز پزشکی بیماران خاص 2008
نایب رییس فدراسین بدمینتون 2009
مدير مسوول و سردبير فصلنامه طب ورزشی تا سال 2003
موسس و رئيس انجمن پزشكي ورزشي بانوان كشور2003
نایب رییس فدراسیون پزشکی ورزشی 2003

آدرس دقیق

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، درمانگاه های تخصصی مهراد

تلفن

02188526448

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان