عنوان
  • دکتر حسن زین العابدینی

  • متخصص اعصاب و روان

توضیحات

دکتر حسن زین العابدینی متولد سال ۱۳۵۱ هستند ایشان در سال ۱۳۸۹ فارغ التحصیل شدند. همکار بیمارستان روانپزشکی جانبازان مشهد جهت بستری جانبازان و علاوه بر ویزیت، مشاوره و رواندرمانی و تستهای روانشناسی باتعرفه بیمه انجام میشود.

آدرس دقیق

مشهد - خیابان مفتح - کوچه سوم - ساختمان 159

تلفن

05132709853

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

چهارراه برق، مشهد، خراسان رضوي، إيران

شاخه اصلی
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است