عنوان
  • دکتر مجید علوی

  • متخصص اعصاب و روان

توضیحات

دکتر مجید علوی متولد ۱۳۴۸ می باشند در سال 1380 در رشته روانپزشکی شروع به کار نمودند. ایشان عضو انجمن روانپزشکان ایران و عضو کادر درمانی بیمارستان ابن سینا مشهد می باشند.

آدرس دقیق

مشهد - احمدآباد - عارف 2 - ساختمان مهر - طبقه 2

تلفن

05138402255

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Alandasht Square، مشهد، خراسان رضوي، إيران

شاخه اصلی