عنوان
  • دکتر شکوه مقصودلو

  • دندانپزشک

توضیحات

دکتر شکوه مقصودلو

تحصیلات متوسطه خود را در فاصله سالهای 1373-1371 در دبیرستان بوعلی سینا واقع در یوسف آباد تهران به پایان رسانده و در همان سالها به المپیاد شیمی راه یافتم.

آدرس دقیق

یوسف آباد - نبش خیابان شصتم

تلفن

021-88888885 021-88224455

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Yousef Abad، طهران، طهران، إيران

سایت و شبکه های اجتماعی
شاخه اصلی
استان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است