عنوان
  • کلینیک ژن

  • مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک

توضیحات

کلینیک ژن

در سال 1380 تاسیس گردید. این کلینیک از مجموعه آزمایشگاه ژنتیک و مرکز مشاوره ژنتیک تشکیل گردیده است. ژن نخستین ارائه کننده تکنیک های تشخیص قبل و بعد از تولد از طریق تکنیک فیش ، تکنیک بررسی نواحی تلومریک و سندروم های حذف های ریز و تشخیث ژنتیکی سرطان ها و عقب ماندگی ذهنی از طریق تکنیک های سیتوژنتیک ملکولی می باشد.

آدرس دقیق

تهران بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمال زاده پلاک344

تلفن

02166933336

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان