توضیحات

مدارک لازم برای ثبت شرکت چند ملیتی :
_ ارائه درخواست کتبی برای ثبت شرکت به اداره ثبت علائم تجاری با ذکرنام کشورهای مورد نظر.
_ مدارک شناسایی، اعم ازکپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی مدیران وصاحبان حق امضای شرکت.
_ تکمیل فرم مخصوص برای ثبت شرکت بین المللی و ترجمه شده به زبان انگلیسی
_ ارائه تصویرپاسپورت اعضای شرکت.
_ اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران و کپی آن برای ثبت در پرونده.
_ فتوکپی برابراصل شده گواهی ثبت برند.
_ ارائه روزنامه تأسیس وآخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی.
_ پرداخت هزینه های لازم برای ثبت شرکت چند ملیتی به اداره ثبت شرکت های بین المللی درکشورمیزبان.
_ ارائه وکالتنامه درصورت انجام امور توسط وکیل.
_ تهیه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت و امضا شده و ممهوربه مهرشرکت توسط مدیران و صاحبان حق امضای شرکت.

https://kararegister.com

آدرس

تهران

مکان نیازمندی
تلفن

02188880006

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید