عنوان
  • بیمارستان 15 خرداد

  • جراحی پلاستیک - ترمیمی

توضیحات
بیمارستان 15 خرداد
مرکز پزشکی، آموزشی درمانی 15 خرداد یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای تهران است. این مرکز قبل از سال 1320  ساخته شده  و به صورت یک بیمارستان 80 تختخوابی آغاز به کار نموده است. این مرکز قبلاً با نامهای " بیمارستان شوروی " و " چهرازی "  فعالیت می کرده و از سال 1336 با نام بیمارستان سازمان برنامه به کارکنان آن سازمان  خدمات درمانی ارائه می کرده است . از سال 1342 تا سال 1352 به عنوان بیمارستان  وزارت اقتصاد و دارائی فعالیت می کرده و از سال 1352 تا سال 1356 به نام  " به آور " تحت پوشش وزارت صنایع و معادن به مداوای بیماران آن وزارتخانه می پرداخت. از سال 1356 تحت پوشش وزارت بهـــداری قرار گرفت. در سال 1365 نام بیمارستان از " بـــه آور " بـه " 15 خرداد " تغییر کرد. این مرکز در سال 1368 در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفت و مجدداً یک سال بعد به بهداری استان واگذار گردید و در سال 1373 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار شد. این مرکز از ابتدای سال 1374 آموزشی شده و به مرکز پزشکی ، آموزشی درمانی 15 خرداد تبدیل شده است و در حال حاضر یکی از مراکز منحصر به فرد در جراحی پلاستیک و ترمیمی ، فک و صورت ، دست و میکروسکوپی ، سوختگی و زیبایـــی در کشور می باشد.
   این مــــرکز که در خیابان کریم خان زنـــد ، خیابان آبان جنوبــــی ( شهید  عضدی ) قرار دارد  در زمینی به مساحت 4235 متر و زیر بنای 7000 متر واقع شده است. در حال حاضر این مرکز با 180 تخت مصوب و 110 تخت فعال، خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی ارائه می نماید .
این مرکز از سال 1320 شروع به فعالیت و پس از تغییرات متعدد مالکیت و اسامی مختلف سرانجام در سال 1373 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و از ابتدای سال 1374 بعنوان مرکز آموزشـــــی درمانی فوق تخصصی جراحی پلاستیک ( تک تخصصی ) 15 خرداد شروع به فعالیت نموده است.
آدرس دقیق

تهران - خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی جنوبی

تلفن

88943434- 021

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان