عنوان
  • آزمایشگاه مسعود

  • خدمات پاتولوژی، کلینیکال،ژنتیک

توضیحات

آزمایشگاه مسعود

خدمات ژنتیک

مشاوره ژنتيک توسط متخصصين انجام مي گيرد. هدف از انجام مشاوره تعيين ميزان خطر ابتلا به بيماري هاي ژنتيکي و کمک به تشخيص است. مشاور با رسم شجره نامه و کسب اطلاعات سوابق بيماري هاي وراثتي در خانواده ميزان خطر را محاسبه نموده و در صورت لزوم آزمايش هاي لازم را تعيين مي کند.

خدمات کلینیکال

آزمايشگاه مسعود در اين زمينه ها خدمات ارائه مي كند:
·          Phlebotomy
·          Histology
·          Therapeutic Drug Monitoring
·          Immunhistochemistry
·          Drugs of Abuse Testing
·          Immunohematology
·          Hematology
·          Endocrinilogy
·          Microbilogy
·          Mycology
·          Clinical Chemistry
·          Parasitoogy
·          Biological and Environmental Testing
·          Serology
·          Cytology
·          Molecular Diagnostics
·          Cytogenetics
·          Sjpecial Studies upon request
·          Diagnostic testing for disorders of Amino Acid and organic acid metabolism

خدمات پاتولوژی

آزمايشگاه مسعود در اين زمينه ها خدمات ارائه مي كند:
·          Phlebotomy
·          Histology
·          Therapeutic Drug Monitoring
·          Immunhistochemistry
·          Drugs of Abuse Testing
·          Immunohematology
·          Hematology
·          Endocrinilogy
·          Microbilogy
·          Mycology
·          Clinical Chemistry
·          Parasitoogy
·          Biological and Environmental Testing
·          Serology
·          Cytology
·          Molecular Diagnostics
·          Cytogenetics
·          Sjpecial Studies upon request
·          Diagnostic testing for disorders of Amino Acid and organic acid metabolism

آدرس دقیق

تهران ، خيابان وليعصر ، بلوار ميرداماد غربي پلاك 474

تلفن

85586

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Vanak square, Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان