عنوان
 • بیمارستان میلاد

 • تخصصی و فوق تخصصی

توضیحات

بیمارستان میلاد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.
بیمارستان, در راستای مشتری مداری، تعهد به بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و پیشگیری از آلودگی های محیطی خاک، هوا و آب های سطحی و زیرزمینی [روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی (P144-QM-01) ]، اهداف کلان و خرد را تدوین نموده و مرتباً بازنگری می نماید و مصمم است ضمن ارائه خدمات درمانی با کیفیت مطلوب، قوانین و مقررات زیست محیطی کشور را نیز رعایت نموده و کمترین تأثیر نامطلوب را بر محیط زیست داشته باشد.

بیمارستان میلاد به منظور تحقق اهداف ذیل, سیستم مدیریت کیفیت (براساس استاندارد بیـن المللی ISO 9001:2000 ) و سیستم مـدیریت زیست محیطی (براساس استاندارد بین المللی ISO 14001:2004 ) را استقرار می نماید :

 • مراقبت از بیمار با کیفیت استانداردهای داخلی [روش اجرایی شاخص های درمان (p098-QM-01) ]
 • رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی از طریق ارائه خدمات مطلوب و با امکانات موجود با تأکید بر رعایت منشور حقوق بیمار و احترام متقابل بین کلیه پرسنل
 • ارتقاء سطح آگاهی و بهسازی نیروی انسانی ازطریق آموزش
 • تأکید بر کنترل عفونت و رعایت بهداشت محیط
 • بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
 • جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش مصرف انرژی

 استقرار سیستم مدیریت در بیمارستان

استقرار سیستم مدیریت در بیمارستان نشانگر کیفیت محوری ، مشتری مدار و توانمندسازی پرسنل همچنین سیستم های بیمارستان شناسایی و مستند گردیده اند، فرایندهای کلیدی ارتقاء یافته و مکتوب شده است. ممیزی های داخلی به صورت مستمر و مدون، سیستم مدیریت کیفیت را کنترل می نمایند.

 تبیین فـرایندها

 • تبیین فرایندهای اصلی و فرعی
 • تعیین ارتباطات متقابل بین فرایندها
 • تعیین ورودی و خروجی کلیه فرایندها
 • مستندسازی فرآیندها

تعیین اهداف قابل اندازه گیری

 • تعیین اهداف کیفیت در هر واحد به گونه ای که:متناسب با اهداف مشخص شده در خط مشی کیفیت باشد .
 • قابل اندازه گیری باشد.
 • در ارائه خدمات مطلوب موثر باشد.
 • نه خیلی نزدیک و نه خیلی دور از دسترس باشند.
 • هدف برای کلیه نقش آفرینان دارای اهمیت باشد.
 • سقف زمانی داشته باشد.

 هدف ما

 • اخذ گواهینامه درجه یک عالی
 • فضای فیزیکی
 • تجهیزات
 • تاسیسات
 • گردش کار
 • نیروی انسانی
 • تکریم بیمار
 • رضایتمندی مشتریان
 • رعایت استاندارد
 • ارتقای مستمر کیفیت
آدرس دقیق

اتوبان همت، خروجی اختصاصی برج و بیمارستان میلاد

تلفن

84090 021

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است