تلفات بارش سنگین برف در آمریکا

ان جوناس که شامگاه جمعه و سحرگاه شنبه به منطقه نیویورک رسید، با بارش بسیار سنگین و پیش بینی نشده  برف همراه بود.

 

کولاک برف در امریکا - تلفات بارش سنگین برف در آمریکا

 

شمار تلفات کولاک و بارش سنگین برف در آمریکا به 20 نفر افزایش یافت. این کولاک یکی از بدترین کولاک ها در آمریکا در صد سال گذشته، شهرهای سواحل شرقی این کشور از جمله واشنگتن را فلج کرده است. دستکم 20 نفر در آمریکا بر اثر بارش سنگین برف و سرمای جدید جان خود را از دست دادند.
شهرداران یازده شهر آمریکا از جمله واشنگتن از مردم خواستند تا روز دوشنبه در خانه هایشان باقی بمانند. برق در بخش هایی از پایتخت آمریکا قطع شده است.
حرکت قطارهای مترو در واشنگتن هم متوقف شد. شهردار نیویورک هم پیش بینی کرد بارش سنگین برف که فراتر از پیش بینی ها بوده است تا روز دوشنبه ادامه داشته باشد. زندگی هشتاد و پنج میلیون نفر در آمریکا تحت تاثیر بارش سنگین برف و کولاک قرار گرفته است.
برف در امریکا - تلفات بارش سنگین برف در آمریکا


دایرکتوری سایت و مشاغل ایران

 از ابتدای سال 1398  کل بازدید این مطلب :  3   ، بازدید امروز :  1 و بازدید کل مطالب سایت  137,471 مرتبه  بوده است

با ثبت آگهی ، آگهی مورد نظر در کنار مطالب و اخبار مرتبط نیز نمایش داده میشود .