جعل اسکناس در گرجستان

جعل اسکناس - جعل اسکناس در گرجستان

اسکناس های ١٠٠ لارى اى بیشتر مورد جعل در گرجستان قرار مى گیرند و بعد از آنها اسکناس هاى ۵٠ لارى اى و ٢٠ لارى اى قرار دارند.

سکناس هاى ١٠٠ لارى اى به میزان زیادی در گرجستان جعل مى شوند.

گزارش های سالانه بانک ملی مى گوید که اسکناس های ١٠٠ لارى اى بیشتر مورد جعل در گرجستان قرار مى گیرند و بعد از آنها اسکناس هاى ۵٠ لارى اى و ٢٠ لارى اى قرار دارند.
در سال ٢٠١٨، ٩٠٣٠ اسکناس و سکه مشکوک مورد بررسی قرار گرفت و ۶٧٣٧ مورد از آنها جعلی بود.از اسکناسهای مورد بررسی، ۴٨۶۵ اسکناس لارى و ٨٧٠ سکه لارى بود.  اسکناس های دیگر ۶٠٨ اسکناس دلار، ١٩٨ اسکناس یورو و ١٩۶ اسکناس، از ارز هاى دیگر بود.
اسکناس های جعلی ٢٠٠، ١٠ و ۵ لارى اى نیز وجود داشتند.
بانک ملی گرجستان می گوید شمار اسکناس های جعلی لارى در سال ٢٠١٨ در مقایسه با سال ٢٠١٧ به میزان ۵/۵ درصد کاهش یافته است.روماکو | دایرکتوری سایت های ایرانی | دایرکتوری مشاغل | بازاریابی محصولات شما2 / 1 / 302,304

با ثبت آگهی ، آگهی مورد نظر در کنار مطالب و اخبار مرتبط نیز نمایش داده میشود .

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید