ساخت برج رادیویی

یو ساخت برج مقدمه برج رادیو متعلق به تک لوله ارتباط برج. ساخت برج رادیویی است نوع برج انتقال سیگنال, همچنین شناخته شده به عنوان انتقال سیگنال برج یا برج سیگنال تابع اصلی حمایت از آنتن انتقال سیگنال به عنوان سیگنال…

جزئیات محصول

معرفی ساخت برج رادیویی

برج رادیو متعلق به تک لوله ارتباط برج.

ساخت برج رادیویی نوع برج انتقال سیگنال به سیگنال انتقال برج یا برج سیگنال تابع اصلی حمایت از سیگنال آنتن انتقال سیگنال به عنوان پشتیبانی برای ارتباطات تلفن همراه, متصل, است, ترافیک ماهواره ای موقعیت سیستم (جیپیاس) و بخش های ارتباطی دیگر.

201810161547492642370 - ساخت برج رادیویی

انواع ارتباطات برج

برج های ارتباطی تصویب ساختار خود بلند که در فولاد زاویه برج می توان به تقسیم، فلزی برج لوله و لوله های تک برج با توجه به شکل بخش جزء آن.

(1) به طور کلی زاویه فولاد برج شکل چندگوشه با مقطع مربع و تقریبی از حد فاصل بیرونی سهموی برگزیدن. مقطع افقی نیز ممکن است شکل مستطیلی را اتخاذ کند اگر سایت ساختمان محدود است. ریشه باز اندازه زاویه فولاد برج نباید کمتر از 1/8 از ارتفاع برج.

(2) برج لوله و لوله برج ترکیب مثلث یا چهارگوش باید اتخاذ، ریشه آن اندازه باز نباید کمتر از 1/25 ارتفاع برج.

(3) برج منفرد به طور کلی، گرم نورد لوله بدون درز فولاد و یا خودکار بدون درز لوله های فولادی, که در ظاهر مخروطی و باید زیر 50 متر در ارتفاع کنترل ساخته شده است.

فنی پارامتر رادیو ساخت برجروماکو | دایرکتوری سایت های ایرانی | دایرکتوری مشاغل | بازاریابی محصولات شما1 / 1 / 147,927

با ثبت آگهی ، آگهی مورد نظر در کنار مطالب و اخبار مرتبط نیز نمایش داده میشود .