دسته: آذربایجان

بهمن 19
اوت لت و مراکز خرید در باکو

از دهه گذشته باکو رشد و پیشرفت خود را شروع کرده است. الان این شهر نه تنها آسمان خراش…