دسته: افغانستان

بهمن 02
تحصیل در افغانستان

سراغ بررسی وضعیت تحصیلات عالی در دانشگاه‌های دولتی افغانستان بخصوص دانشگاه کابل که…