دسته: جمهوری آفریقای مرکزی

بهمن 26
اماکن تفریحی جمهوری آفریقای مرکزی

اماکن تفریحی جمهوری آفریقای مرکزی جمهوری آفریقای مرکزی کشوری است در مرکز آفریقا که…

بهمن 22
شهر بانگی جمهوری آفریقای مرکزی

شهر بانگی جمهوری آفریقای مرکزی بانگی (به فرانسوی: Bangui) پایتخت کشور جمهوری آفریقای…

بهمن 18
شهرهای جمهوری آفریقای مرکزی

شهرهای جمهوری آفریقای مرکزی جمهوری افریقای مرکزی سابقا به یوبانگی شاری معروف بود که از…

بهمن 18
اطلاعات عمومی جمهوری آفریقای مرکزی

اطلاعات عمومی جمهوری آفریقای مرکزی جمهوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی: République…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است