دسته: داکوتای جنوبی

اسفند 09
تحصیل در ایالت داکوتای جنوبی امریکا

تحصیل در ایالت داکوتای جنوبی امریکا داکوتای جنوبی خود را ایالت “چهره های بزرگ، مکان…

اسفند 09
اطلاعات عمومی ایالت داکوتای جنوبی امریکا

اطلاعات عمومی ایالت داکوتای جنوبی امریکا داکوتای جنوبی (به انگلیسی: South Dakota)…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است