دسته: میشیگان

اسفند 17
دیترویت خطرناک ترین شهر ایالت میشیگان آمریکا

دیترویت خطرناک ترین شهر ایالت میشیگان آمریکا پلیس فدرال آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد…

اسفند 16
فوق العاده ترین پاییز دنیا در ایالت میشیگان آمریکا

فوق العاده ترین پاییز دنیا در ایالت میشیگان آمریکا شهر “آن آربور” در ایالت میشیگان…

بهمن 15
تحصیل در ایالت میشیگان امریکا

تحصیل در ایالت میشیگان امریکا با توجه به مرکز آمار ملی آموزش و پرورش NCES، برای…