برچسب: آب و هوای ترکمنستان

بهمن 03
شهرهای کشور ترکمنستان

شهرهای کشور ترکمنستان ترکمنستان کشوری در آسیای میانه است. نام این کشور از زبان فارسی…