برچسب: آب گرم گرجستان

بهمن 01
آب گرم های گرجستان

آب گرم های گرجستان شهر تفلیس را با حمام های آبگرم آن می شناسند. نام اصلی تفلیس، تبلیسی…