برچسب: اخد اقامت ترکیه

اسفند 04
قوانین اقامت بیش از ۹۰ روز در ترکیه

هر ایرانی مجاز است از هر ۱۸۰ روز ۹۰ روز در خاک ترکیه بماند. چنانچه بیش از ۹۰ روز در…

اسفند 02
شرایط اقامت افراد زیر ١٨ سال در ترکیه

اقامت افراد زیر ١٨ سال ✔️بیمه: براى افراد زیر ١٨ سال و بالاى ۶۵ سال، بابت دریافت…