برچسب: استان های اسلواکی

بهمن 05
شهرهای اسلواکی

شهرهای اسلواکی مساحت این کشور: ۴۹۰۳۵ کیلومتر مربع (صدوبیست و هفتمین کشور جهان) است.در…