برچسب: اشتایرمارک

بهمن 05
شهر های اتریش

شهر های اتریش کشور اتریش یک جمهوری فدرال است با مساحت ۸۳٬۸۵۵ کیلومتر مربع تقریباً…