برچسب: اطلاعات عمومی تایپه

بهمن 22
شهر تایپه تایوان

شهر تایپه تایوان تایپه پایتخت کشور تایوان (جمهوری چین) است. چین تایپه که با عنوان…