برچسب: اطلاعات عمومی ریکیاویک

بهمن 23
شهر ریکیاویک ایسلند

شهر ریکیاویک ایسلند ریکیاویک پایتخت کشور ایسلند و بزرگ‌ترین شهر این کشور است. جمعیت…