برچسب: اطلاعات عمومی قازان

بهمن 21
شهر کازان روسیه

شهر کازان روسیه قازان یا کازان یا غازان (تاتاری: خط لاتین Kazan،…