برچسب: اطلاعات عمومی لیبی

بهمن 25
اماکن تاریخی لیبی

اماکن تاریخی لیبی Leptis Magna، Khoms     Leptis Magna بزرگترین شهر قدیمی رم…

بهمن 25
اماکن تفریحی لیبی

اماکن تفریحی لیبی کشور لیبی در قسمت شمالی قاره آفریقا واقع شده است، از چهار طرف به…

بهمن 18
شهرهای لیبی

شهرهای لیبی تقسیمات کشوری پیشین کشور لیبی به ۳۲ استان (به عربی: شعبیه) و ۴ ناحیه اداری…

بهمن 18
اطلاعات عمومی لیبی

اطلاعات عمومی لیبی لیبی با نام رسمی دولت لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی…