برچسب: اطلاعات عمومی مدینه

بهمن 19
شهر مدینه عربستان سعودی

شهر مدینه عربستان سعودی مدینه یا مدینهالنبی، (به عربی: المدینه المنوره) نام شهری است…