برچسب: اطلاعات عمومی کشور پرتغال

بهمن 09
اطلاعات عمومی کشور پرتغال

اطلاعات عمومی کشور پرتغال پُرتغال کشوری در جنوب غربی اروپا است. پایتخت آن لیسبون و…