برچسب: اطلاعات عمومی کیگالی

بهمن 21
شهر کیگالی رواندا

شهر کیگالی رواندا کیگالی پایتخت و بزرگ‌ترین شهر کشور آفریقایی رواندا است. این شهر…