برچسب: اطلاعات کشور اتیوپی

بهمن 25
اماکن تفریحی اتیوپی

اماکن تفریحی اتیوپی یک ویژگی خاص آدیس آبابا این است که در مقایسه با بقیه ی شهرهای این…

بهمن 18
شهرهای اتیوپی

شهرهای اتیوپی اتیوپی با وسعتی برابر ۴۳۵۰۷۱ مایل مربع (۱۱۲۷۱۲۷ کیلومتر مربع[۳۱]),…

بهمن 18
اطلاعات عمومی اتیوپی

اطلاعات عمومی اتیوپی اِتیوپی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی (نام تاریخی…