برچسب: اقامت کشور روسیه

بهمن 08
اقامت کشور روسیه

اقامت کشور روسیه طبق قوانین جدید مهاجرتی روسیه، مهاجران، با به دست آوردن ۷۵ امتیاز از…