برچسب: اقامت کشور فیجی

بهمن 13
اقامت کشور فیجی

اقامت کشور فیجی فیجی تا پیش از کسب استقلال در سال ۱۹۷۰، مستمره بریتانیا بود. در این…