برچسب: اماکن تفریحی استرالیا

بهمن 13
اماکن تفریحی استرالیا

اماکن تفریحی استرالیا اسکله مدور  Circular Quay اسکله مدور سیدنی توسط کارگران تبعیدی…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است