برچسب: جاذبه های گردشگری پاراماریبو

بهمن 19
شهر پاراماریبو سورینام

شهر پاراماریبو سورینام پاراماریبو پایتخت کشور سورینام است. این شهر بر روی رودخانه…