برچسب: جزیره معلق در پرو

بهمن 17
جزیره معلق در پرو

جزیره معلق در پرو دریاچه تیتیکاکا در مرز بین دو کشور پرو و بولیوی قرار گرفته است. سطح…