برچسب: جزیره نور

اسفند 02
جزیره نور شارجه امارات

در کشور امارات متحده عربی برای مبارزه با آب و هوای خشک بیابانی پروژه‌های بسیاری را…