برچسب: نخل برداری تفت

بهمن 15
آشنایی با شهرستان تفت

آشنایی با شهرستان تفت تَفْت شهری است در بخش مرکزی شهرستان تفت که در استان یزد ایران…