برچسب: نقشه اتیوپی

بهمن 18
شهرهای اتیوپی

شهرهای اتیوپی اتیوپی با وسعتی برابر ۴۳۵۰۷۱ مایل مربع (۱۱۲۷۱۲۷ کیلومتر مربع[۳۱]),…