برچسب: نژاد مردم اردن

بهمن 10
اطلاعات عمومی اردن

اطلاعات عمومی اردن اردن با نام رسمی پادشاهی اُردُن هاشمی (به عربی: اَلمَمْلَکَه…