موارد مرتبط: آبوجا

بهمن 22
شهر آبوجا در نیجریه

شهر آبوجا ، با جمعیتی بالغ بر 1235880 نفر، پایتخت کشور نیجریه بوده و در قلمرو فدرال…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است