موارد مرتبط: آتاتورک

فروردین 16
انتقال فرودگاه آتاتورک به فرودگاه استانبول

  در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاتورک» به فرودگاه «استانبول» که از ساعت 3.00…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است