موارد مرتبط: آجرهای ماندگار سهیل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است