موارد مرتبط: آموزشگاه کامپیوتر ایرانی در تفلیس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است