موارد مرتبط: آپارات آموزشگاه جواهرسازی گوهرنشان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است