موارد مرتبط: آپارات بادریس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است