موارد مرتبط: آپارات بنیاد برکت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است