موارد مرتبط: آپارات سعید وفائی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است